C. Bildiriler

1. Özbilen S., Süzen T., Göksu N., Akyar S., Çamurdanoğlu M., Kemaloğlu Y., Bayramoğlu İ. , Yeşilada M.: Yüksek yerleşim gösteren bulbus jugulare. XX. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi Kitabı, 1989, Girne, Kıbrıs. Erol Ofset, İstanbul, ss 118-120.

2. Akyıldız N., Özbilen S., Göksu N., Bayramoğlu İ. , Özerdem Ö., Yeşilada M.A.: Adheziv otit ve retraksiyon poşlarında cerrahi tedavi endikasyonları ve sonuçları. XX. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi Kitabı, 1989, Girne, Kıbrıs. Erol Ofset, İstanbul, ss 365-367.

3. İnal E., Özerdem Ö., Eren K., Göksu N., Süzen T., Kemaloğlu Y., Bayramoğlu İ. : Adenoidektomi endikasyonlarında radyolojik değerlendirme. XX. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi Kitabı, 1989, Girne, Kıbrıs. Erol Ofset, İstanbul, ss 368-371.

4. Akyıldız N., İnal E., Özbilen S., Akyar S., Süzen T., Bayramoğlu İ. , Göksu N., Çamurdanoğlu M.,: Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografinin temporal kemik hastalıklarında tanı değeri. XX. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi Kitabı, 1989, Girne, Kıbrıs. Erol Ofset, İstanbul, ss 319-321.

5. İnal E., Bayramoğlu İ. , Kemaloğlu Y., Uslu S.: Parotis tümörü olgularının retrospektif analizi. International Symposium on Parotid Gland Tumors&Functional Laryngectomy. Ankara. 12-14 Haziran 1991. ss122-124.

6. Özgirgin N., Sayın N., Bayramoğlu İ ., Akyıldız N., Akbay C., Özbilen S.: Electrophysiologic correlates of lidocaine hydrochlorure in brainstem. NATO advanced Research Workshop - The Mammalian Cochlear Nuclei: Organization and Function. Salamanca-Spain, September 14-17, 1991. Devranoğlu İ (Ed): XXI Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongre Kitabı, Manavgat/Antalya-1991. Erol Ofset, İstanbul 1994, ss 241-246.

7. İnal E., Kemaloğlu Y., Ataoğlu Ö., Bayramoğlu İ ., Yeğin H., Uslu S., Soygür H.: Parafarengial bölge tümörlerine cerrahi yaklaşım. Devranoğlu İ (Ed): XXI Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongre Kitabı, Manavgat/Antalya-1991. Erol Ofset, İstanbul 1994, ss 261-266.

8. Bayramoğlu İ. , Akyıldız N., Özgirgin N., Akbay C., Sayın N., Özbilen S., Soygür H.: Kolesteatom patogenizinde retraksiyon poşlarının rolü: Ultrastrüktürel çalışma. Devranoğlu İ (Ed): XXI Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongre Kitabı, Manavgat/Antalya-1991. Erol Ofset, İstanbul 1994, ss 363-367. (Bu çalışma, Ankara Otorinolarengoloji Derneği’nin düzenlediği yarışmada 1992 yılı BİRİNCİLİK ödülüne layık görülmüştür).

9. Bayramoğlu İ , Akyıldız N, Özbilen S, Göksu N , Özgirgin N, Özerdem Ö, Yeşilada MA: Adheziv otitis media ve cerrahi tedavisi. Devranoğlu İ (Ed): XXI Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongre Kitabı, Manavgat/Antalya-1991. Erol Ofset, İstanbul 1994, ss 1028-1033. ( The Politzer Society International Conference on Reality in Ear Surgery and Otoneurosurgery’ de de sunulmuştur, Maastricht, Netherlands, June 16-21, 1991 ).

10. Özbilen S, Akyıldız N, Özgirgin N, Göksu N, Bayramoğlu İ , Süzen T, Özerdem Ö : Sekretuar otitis media`da mastoid cerrahisi. Devranoğlu İ (Ed): XXI Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongre Kitabı, Manavgat/Antalya-1991. Erol Ofset, İstanbul 1994, ss 1047-1050. ( The Politzer Society International Conference on Reality in Ear Surgery and Otoneurosurgery’ de de sunulmuştur, Maastricht, Netherlands, June 16-21, 1991 ).

11. Soygür H., Özbilen S., Göksu N., Akyıldız N., Bayramoğlu İ. , Özerdem Ö., Uslu S.: Kulak cerrahisinde liyofilize allogreft kemik kullanımı. Devranoğlu İ (Ed): XXI Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongre Kitabı, Manavgat/Antalya-1991. Erol Ofset, İstanbul 1994, ss 1205-1210.

12. Göksu N., Akyıldız N., Özbilen S., Özgirgin N., Kemaloğlu Y., Bayramoğlu İ ., Uslu S.: Vertigo cerrahisinde vestibuler nörektomi. Devranoğlu İ (Ed): XXI Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongre Kitabı, Manavgat/Antalya-1991. Erol Ofset, İstanbul 1994, ss 1211-1214.

13. Sayın N., Özgirgin N., Bayramoğlu İ. , Akbay C., Güven C., Saran Y.: Beyin sapındaki kohlear çekirdeği oluşturan nöronların yapı özellikleri. Birinci Histoloji ve Embriyoloji Sempozyumu, 26-28 Mart 1992, Ankara.

14. Akyıldız N, Özgirgin N, Bayramoğlu İ, Uslu S, Özbilen S, Göksu N: Kronik Otitis Media ve Kontrlateral Kulak. Baş- Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Sempozyumu, 13-15 Mayıs 1992, İstanbul.

15. Özgirgin N., Bayramoğlu İ. , Akyıldız N., Özbilen S., Göksu N., Uslu S., Yeğin H., Şener T.: Adhesive otitis media and its surgical treatment. Sunar O, Altuğ T, Devranoğlu İ (Eds): XV. World Congress of Otolaryngology Head and Neck Surgery 20-25 June 1993 Türkiye Proceedings. Multi Science Pub. Essex, UK. 1993, pp 241-244.

16. Bayramoğlu İ. , Akyıldız N., Akbay C., Özgirgin N., Soygür H., Güngör C.T., Şener T.: Development of Cholesteatoma from retraction pockets. Sunar O, Altuğ T, Devranoğlu İ (Eds): XV. World Congress of Otolaryngology Head and Neck Surgery Proceedings 20-25 June 1993 Türkiye. Multi Science Pub. Essex, UK. 1993, pp 221-224.

17. Bayramoğlu İ., Kara CO., Kalaycıoğlu S., Özüer MZ., Ardıç N., Topuz B.: Kobayın temporal kemik tomografisiyle kesitsel anatomisinin karşılaştırılması. Kaytaz A (Ed): XXIII Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongre Kitabı, Antalya-1995. Erol Ofset, İstanbul, ss 379-382.

18. Topuz B, Ardıç FN, Kara CO, Bayramoğlu İ , Erçoban S, Katırcıoğlu O: Türkiye’de çocukluk çağı işitme kaybı yapan nedenlerin bölgelere göre karşılaştırılması. Kaytaz A (Ed): XXIII Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongre Kitabı, Antalya-1995. Erol Ofset, İstanbul, ss 939-942.

19. Topuz B., Katırcıoğlu O., Bayramoğlu İ ., Ardıç N., Kara CO., Sever A: KBB sahasındaki bazı enfeksiyon hastalıklarında basamak tedavisi. Kaytaz A (Ed): XXIII Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongre Kitabı, Antalya-1995. Erol Ofset, İstanbul, ss 1045-1048.

20. Özüer MZ, Bayramoğlu İ , Kara CO, Akkemik B, Çallı N: Tavşan paranazal sinüslerinin anatomik ve radyolojik incelenmesi. Kaytaz A (Ed): XXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongre Kitabı, Antalya-1997. ss 801-804.

21. Özüer MZ, Topuz B, Kara CO, Bayramoğlu İ : Denizli Merkez Anaokullarında sekretuar otitis media prevalansı. Kaytaz A (Ed): XXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongre Kitabı, Antalya-1997. ss 805-808.

22. Özüer MZ, Şahiner T, Aktan Ş, Şanlı B, Bayramoğlu İ : Vitiligolu hastalarda işitsel uyarılmış potansiyeller. Nörootoloji sempozyumu (Uluslararası Katılımlı). Ankara, 1998, ss 25-28.

23. Özüer MZ, Topuz B, Kara CO, Bayramoğlu İ , Öğmen G: Epidemiology of secretory otitis media.

7th International Congress of Pediatric Otorhinolaryngology. Helsinki, Finlandiya, 1998.

24. Erbudak H, Topuz B, Bayramoğlu İ , Altın R: Allerjik rinit tanısında Multi-test skin prik test ve total IgE’nin sensitivite ve spesifitesi. Uluslararası Katılımlı Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Kursu. Samsun, 1999.

25. Bayramoğlu İ , Erbudak H, Bayramoğlu H, Öğmen G, Düzcan E: Maksiller sinüs yerleşimli kolesterol granülomu. XXV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999.

26. Bayramoğlu İ , Erbudak H, Topuz B, Ardıç FN, Özüer MZ, Kara CO: Sekretuar otitis mediada mastoid pnömatizasyonun prognostik önemi. XXV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999.

27. Öğmen G, Topuz B, Pınar HŞ, Ardıç FN, Bayramoğlu İ : BBPV tedavisinde Dix-Hallpike manevrasının yeri. XXV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, 1999.

28. Özden S, Düzcan F, Şahiner T, Bayramoğlu İ : Autosomal dominant progressive optic atrophy and hearing loss in three generations of a family. European Human Genetics Conference 2000, 32th Annual Meeting of the ESHG, Amsterdam, Hollanda, 2000.

29. Erbudak H, Topuz B, Bayramoğlu İ : Allerjik rinit kliniği ile prik test ve invitro testler arasındaki ilişki. Otorinolarengolojik Allerji (Uluslararası Katılımlı) Uludağ 2000 KBB Günleri, Bursa, 2000.

30. Erbudak H, Topuz B, Bayramoğlu İ : Allerjik rinit tanısında multi-test II aplikatörü ile lansetin karşılaştırılması. Otorinolarengolojik Allerji (Uluslararası Katılımlı) Uludağ 2000 KBB Günleri, Bursa, 2000.

31. Topuz B, Erbudak H, Bayramoğlu İ : Skin sensitivity to common aeroallergens in patients with allergic rhinitis in Denizli-Turkey. XVIII Congress of European Rhinologic Society, Barcelona, İspanya, 2000.

32. Göksu N, Bayramoğlu İ, Yılmaz M, Ceylan A, Kemaloğlu Y: Akustik tümörlü hastalarda vestibüler semptomlar. Kapadokya Vertigo Sempozyumu, Nevşehir, 2002.

33. Göksu N, Bayramoğlu İ , Yılmaz M, Ceylan A, Kemaloğlu Y: The results of surgical treatment in patients with peripheral vertigo. Kapadokya Vertigo Sempozyumu, Nevşehir, 2002.

34. Ceylan A, Kemaloğlu Y, Bayramoğlu İ , Asal K, Göksu N, Özbilen S: Vertigo: Prognostic Indicator in Sudden Hearing Loss. Kapadokya Vertigo Sempozyumu, Nevşehir, 2002.